Thông báo về Trang nhà mới của Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay

Vì một số lý do liên quan đến tính kỹ thuật, nên kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, trang nhà và những trang nội dung liên quan của Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay sẽ được thay đổi, cụ thể như sau:

   Trang nhà cũ: vutrutrongtamtay.org

• Nội dung trên trang này sẽ được ngừng cập nhật. Sẽ không có bài viết mới nào được đăng tải, nhưng những bài viết cũ nếu có sai sót hoặc cần bổ túc, sẽ được thay đổi và có chú thích nếu cần.

• Trang nhà vẫn được duy trì để đảm bảo bất cứ ai cũng truy cập được sau thời gian chuyển đổi. Hiện chưa có kế hoạch thống nhất bài vở cũ vào trang nhà mới, nên trước mắt trang nhà cũ sẽ chưa bị xóa đi.

• Mọi bình luận được gởi lên trang này, vẫn sẽ được thảo luận và trả lời. Những bài viết cũ ở trang này vẫn chính xác về nội dung và vẫn được sử dụng sau thời gian chuyển đổi.

   Trang nhà cũ: ftvh.org

• Nội dung trên trang này sẽ được ngừng cập nhật. Những trang con của trang này, gồm lichthienvan.ftvh.org, tudien.ftvh.org, tv.ftvh.org, tapchi.ftvh.org, go.ftvh.org, cũng sẽ được ngừng cập nhật và chuyển đổi sang các trang con ở trang nhà mới (ghi chi tiết ở phần dưới).

• Trong tương lai rất gần, trang này sẽ bị xóa và không còn thuộc sở hữu của Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay. Sau thời gian hết hạn tên miền, nó sẽ trở thành tên miền tự do trên thị trường và bất cứ ai cũng mua được, Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay không có trách nhiệm hay liên quan.

• Hộp thư điện tử @ftvh.org được cấp phát cũng sẽ bị xóa. Hướng dẫn chi tiết về việc chuyển đổi và lưu trữ hộp thư đã được gởi cụ thể đến từng người sử dụng hộp thư.

   Trang nhà mới: thienvanhoc.vn

• Sau thời gian chuyển đổi, Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay sẽ hoạt động chính thức trên một trang nhà duy nhất cùng các trang con.

• Đối với bài vở ở trang nhà cũ là ftvh.org, bạn chỉ cần thay đổi ftvh.org thành thienvanhoc.vn là sẽ đọc được bài. Thí dụ: https://tudien.ftvh.org/chom-sao/andromeda sẽ thành https://tudien.thienvanhoc.vn/chom-sao/andromeda; hoặc http://2018.lichthienvan.ftvh.org/01/01 sẽ thành http://2018.lichthienvan.thienvanhoc.vn/01/01 (cũng có thể viết ngắn gọn thành lich.thienvanhoc.vn hoặc lichthienvan.com).

• Địa chỉ hộp thư điện tử hiện tại là @thienvanhoc.vn. Địa chỉ liên lạc qua thư điện tử với Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay là ftvh@thienvanhoc.vn hoặc info@thienvanhoc.vn. Người dùng hộp thư của Ftvh sẽ nhận được địa chỉ mới cho hộp thư.

• Ngoài ra, còn có một trang khác là ftvh.space, chỉ được sử dụng để rút gọn đường dẫn ở địa chỉ https://go.ftvh.space/ thay thế cho trang rút gọn cũ là https://go.ftvh.org/. Thí dụ: https://go.ftvh.space/2000sol.

   Những trang đang hoạt động
- https://thienvanhoc.vn/: Trang chủ của Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay, cập nhật tin tức và những nội dung về thiên văn học.
- https://lichthienvan.com/: Lịch thiên văn thường niên của Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay, ghi chú đầy đủ thời gian và thông tin về các sự kiện thiên văn diễn ra theo từng ngày trong năm. Địa chỉ khác: https://lich.thienvanhoc.vn/, https://lichthienvan.thienvanhoc.vn/, http://www.lichthienvan.tk/,...
- https://tudien.thienvanhoc.vn/: Từ điển Thiên văn học trực tuyến miễn phí, hiện vẫn đang trong thời gian hoàn thành.
- https://go.ftvh.space/: Trang rút gọn đường dẫn cho các bài viết ở những trang khác của Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay.
- @thienvanhoc.vn: Địa chỉ thư điện tử của Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay.

Danh sách này sẽ còn cập nhật thêm khi những dự án của Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay được hoàn thành trong tương lai.


Mọi chi tiết, bạn có thể liên lạc qua:
• Thư điện tử: ftvh@thienvanhoc.vn,
• Và bất cứ trang mạng xã hội nào của Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay.

Xin chân thành cảm ơn. Rất mong vẫn có sự đồng hành của các bạn và nhận được sự thông cảm vì những bất tiện này.

Ftvh - Vũ trụ trong tầm tay.